Förmånsbeskattning

Med förmånsbeskattning avses de särskilda regler som gäller för beskattning av förmåner.

I samband med en anställning eller ett uppdrag kan den som utför ett arbete få betalt på annat sätt än i kontanter. Det kan vara att man får ta ut varor ur företaget, får något annat än varor från företaget, får använda något som finns i företaget eller får höga rabatter på sådant som företaget säljer.

De flesta förmåner beskattas på samma sätt som kontant ersättning. Det finns dock en del undantag.

En del förmåner är delvis skattepliktiga, andra schablonbeskattade eller helt skattefria. Exempel på helt skattepliktiga förmåner är fri telefon, förmånsbil, fri kost och fri bostad.


Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.