Förmånsbeskattning

Med förmånsbeskattning avses de särskilda regler som gäller för beskattning av förmåner.

I samband med en anställning eller ett uppdrag kan den som utför ett arbete få betalt på annat sätt än i kontanter. Det kan vara att man får ta ut varor ur företaget, får något annat än varor från företaget, får använda något som finns i företaget eller får höga rabatter på sådant som företaget säljer.

De flesta förmåner beskattas på samma sätt som kontant ersättning. Det finns dock en del undantag.

En del förmåner är delvis skattepliktiga, andra schablonbeskattade eller helt skattefria. Exempel på helt skattepliktiga förmåner är fri telefon, förmånsbil, fri kost och fri bostad.


Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för förmånsbeskattning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.