Förmånsvärde

Förmånsvärde är det värde som beskattas hos mottagaren av en förmån.

Förmånsvärdet är i de flesta lika med förmånens marknadsvärde. På vissa förmåner som t ex bil, kost och ränteförmånliga lån beräknas det skattepliktiga förmånsvärdet efter en schablon. Betalar den anställde en del av förmånsvärdet med privata medel, t ex genom ett nettolöneavdrag, minskas förmånsvärdet med detta belopp. Se även förmånsbeskattning.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för förmånsvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.