Skatt / Försäljning via Tradera var näringsverksamhet

Försäljning via Tradera var näringsverksamhet

Faktagranskad artikel

Under 40 år hade Lasse samlat kamera- och foto­utrustning. När han sedan under ett par års tid sålde dessa via Tradera, handlade det om näringsverksamhet och inte kapitalinkomster enligt kammarrätten. 

Publicerad: 2019-03-16
Amatörfotografen Lasse

Lasse var amatörfotograf och hade under drygt 40 år samlat kameror och fototillbehör. Enligt Lasse hade han köpt prylar för drygt 4 miljoner kr. 2010 började han att sälja av sin utrustning via Tradera. Enligt Lasse fick han bara tillbaka drygt 10% av inköpskostnaden vid försäljningen då han använt all kamerautrustning personligen, dvs den var begagnad, och nästan hela samlingen bestod av analoga kameror som tappat väldigt mycket i värde sedan den digitala fototekniken introducerades.

Skatteverket såg näringsverksamhet

Skatteverket kunde – utifrån uppgifter från Tradera – se att Lasse hade genomfört 625 försäljningar 2010 och 263 försäljningar 2011. Sedan 2004 hade 2 364 omdömen lämnats på varor som Lasse sålt via Tradera. Skatteverket menade att det var fråga om näringsverksamhet eftersom hans verksamhet bedrevs självständigt och då han fått betydande belopp utbetalade talade detta för att verksamheten drevs i vinstsyfte. 2010 hade han sålt för ca 265 000 kr och 2011 var försäljningen ca 125 000 kr.

Lasse överklagade Skatteverkets beslut och frågan kom att avgöras av kammarrätten.

Kammarrätten fann näringsverksamhet

Kammarrätten ansåg att Skatteverket hade visat att Lasses försäljning, som omfattat ett stort antal transaktioner, medfört ett betydande ekonomiskt utbyte och hade bedrivits självständigt. Således hade verksamheten skett på ett sådant sätt att det handlade om näringsverksamhet, enligt kammarrätten.

Lasse skulle därför beskattas för inkomst av näringsverksamhet för 2010 och 2011 med drygt 80 000 kr och betala drygt 70 000 kr i moms, samt skattetillägg beräknat på dessa belopp.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!