Förvärvskälla

Förvärvskälla är ett begrepp som har tagits bort i inkomstskattelagen eftersom det oftast inte längre behövs, t ex behöver man inte längre tala om förvärvskällor i inkomstslagen tjänst och kapital. I inkomstslaget näringsverksamhet särskiljs numera olika beräkningsenheter genom uttrycket näringsverksamheter. Varje beräkningsenhet (varje enhet där det ska göras en separat beräkning av ett skattemässigt resultat) utgör en näringsverksamhet.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för förvärvskälla - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.