Frivilligt momsinträde

Frivilligt momsinträde innebär en möjlighet för en fastighetsägare att få hela eller delar av sin lokaluthyrning momsbelagd.

En upplåtelse av en fastighet eller lokal är i grunden momsfri. En hyresvärd som stadigvarande hyr ut verksamhetslokaler till en momsskyldig hyresgäst (eller stat eller kommun) har dock möjlighet att ansöka om frivilligt momsinträde (frivillig skattskyldighet) för lokalerna.

Att beviljas frivilligt momsinträde innebär att hyresvärden får lägga moms på hyran för den lokal som registrerats. Hyresvärden får då också lyfta moms på alla utgifter för denna lokal. Hyresgästen, som ju bedriver momspliktig verksamhet, kan i sin tur lyfta momsen på hyran i sin momsdeklaration.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.