Skatt / Gåva och skogsavdrag

Gåva och skogsavdrag, utnyttja nytt eller ärva gammalt?

Faktagranskad artikel

En son ska överta sin fars skogsfastighet för 800 tkr. Taxeringsvärdet för fastigheten är 1 200 tkr. Då borde väl överlåtelsen betraktas som gåva? Hur blir det då med skogsavdrag? Kan han utnyttja ett nytt eller ärver han bara sin fars eventuella skogsavdragsutrymme? 

Publicerad: 2019-03-14
Svar:

Ja, det stämmer att överlåtelsen betraktas som gåva eftersom köpeskillingen understiger taxeringsvärdet. Sonen tar över förälderns skogsavdrag och kvarvarande utrymme. Han får alltså inte räkna med sin köpeskilling vid beräkning av utrymme.

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!