30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Gåva och skogsavdrag

LEI-koder för värdepappershandel

En son ska överta sin fars skogsfastighet för 800 tkr. Taxeringsvärdet för fastigheten är 1 200 tkr. Då borde väl överlåtelsen betraktas som gåva? Hur blir det då med skogsavdrag? Kan han utnyttja ett nytt eller ärver han bara sin fars eventuella skogsavdragsutrymme? 

Publicerad:
Svar:

Ja, det stämmer att överlåtelsen betraktas som gåva eftersom köpeskillingen understiger taxeringsvärdet. Sonen tar över förälderns skogsavdrag och kvarvarande utrymme. Han får alltså inte räkna med sin köpeskilling vid beräkning av utrymme.