Skatt / Höjd pension och sänkt skatt för pensionärer

Höjd pension och sänkt skatt för pensionärer

Faktagranskad artikel

Pensionärernas ekonomi ska stärkas med flera åtgärder som presenteras i budgetpropositionen, meddelar regeringen. 

Publicerad: 2020-09-21

Höjd pension

Pensionen höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Tanken är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg lön. Som mest kan tillägget bli 600 kr/månad för pensionärer som har mellan 9 000–17 000 kr i pension.

Detta kommer att innebära höjd inkomst för 55% av de som är äldre än 65 år.

Tillägget ska utformas så att det inte påverkar andra pensionsförmåner (t ex garantipension och bostadstillägg) och inte heller hemtjänstavgifter och liknande ska påverkas av tillägget.

Enligt förslaget ska tillägget betalas ut från och med 1 september 2021.

Skatten sänks

Även skatten för de över 65 år ska sänkas. Skattesänkningar har skett under flera år för att ta bort skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och pensioner (effekt av jobbskatteavdraget), och nu vill regeringen ta det sista steget. Skillnaden kommer att vara helt borta 1 jan 2023.

Skattesänkningen sker likt tidigare genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget. Om månadsinkomsten är 21 000 kr innebär detta en skattesänkning på drygt 800 kr/år.

För dig som är företagare och pensionär rekommenderar vi boken Pensionsplanering för företagare

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!