Skatt / Höjt ROT-avdrag under 2024?

Höjt ROT-avdrag under 2024? 

– 75 000 kr föreslås
Faktagranskad artikel

Regeringen aviserade i budget­proposi­tionen att taket för ROT-avdrag under 2024 tillfälligt höjs till 75 000 kr.

Publicerad: 2023-10-20
ROT- och RUT-avdrag

ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete. Den andra delen av systemet är RUT-avdraget.

Enligt nuvarande regler är skattereduktionen för ROT 30% av arbetskostnaden (inklusive moms), dock högst 50 000 kr per person och beskattningsår. För RUT-tjänster gäller ett högre tak på 75 000 kr.

Ett takbelopp på 75 000 kr gäller dessutom för den sammanlagda reduktionen för både ROT- och RUT-arbeten.

Taket för ROT-avdrag höjs?

För att främja sysselsättningen i byggsektorn aviserar nu regeringen i budgetpropositionen att taket för ROT-avdrag tillfälligt ska höjas från 50 000 kr till 75 000 kr per person under 2024.

Man vill också tillfälligt införa separata tak för ROT-respektive RUT-avdraget. Det innebär att taket för ROT-tjänster och RUT-tjänster hamnar på 75 000 kr vardera, utan gemensamt maxtak. Om förslaget blir verklighet kommer alltså en skattereduktion på totalt 150 000 kr kunna användas för HUS-arbeten fördelat på ROT-och RUT.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2024. Det tillfälligt höjda taket kommer dock att gälla för hela 2024 men fram till den 30 juni 2024 föreslås att högst 50 000 kr får användas för ROT-avdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för ROT- och RUT-avdrag.

Färdigt förslag under våren

Finansdepartementet kommer att remittera förslaget och inhämta Lagrådets yttrande under våren 2024 och återkommer därefter med ett färdigt förslag.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!