Skatt / Höjt tak för rutavdrag

Höjt tak för rutavdrag

Faktagranskad artikel

Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kr till 50 000 kr. 

Publicerad: 2019-06-04
50 000 kr per person och beskattningsår

Riksdagen har nu beslutat att rutavdraget ska höjas från 25 000 kr till 50 000 kr per person och beskattningsår. För personer fyllda 65 år är rutavdraget redan 50 000 kr vilket innebär att taket nu blir lika för alla. Detta innebär en återgång till det regelverk som gällde före den 1 januari 2016, då sänkningen av taket till 25 000 kronor infördes.   

Förslaget om att höja taket för rutavdraget fanns med i den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna la fram och som röstades igenom i höstas.  

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019, men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!