Skatt / Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Faktagranskad artikel

Uppskovstaket vid bostadsförsäljningar höjs från 1,45 miljoner kr till 3 miljoner kr från 1 juli 2020.  

Publicerad: 2020-05-14
Uppskov med beskattningen

En person som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan, om vissa förutsättningar uppfylls, få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad. Uppskovet har tidigare maximalt kunnat uppgå till 1,45 miljoner kr. Under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 är dock detta tak slopat. 

Permanent höjning av taket

För att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden på längre sikt aviserade regeringen i budgetpropositionen att de ville höja taket permanent till 3 miljoner kr. Förslaget har nu klubbats igenom av riksdagen och det nya taket gäller för försäljningar som sker efter 30 juni 2020.  

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!