Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Skatt / Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

LEI-koder för värdepappershandel

Uppskovstaket vid bostadsförsäljningar höjs från 1,45 miljoner kr till 3 miljoner kr från 1 juli 2020.  

Publicerad:
Uppskov med beskattningen

En person som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan, om vissa förutsättningar uppfylls, få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad. Uppskovet har tidigare maximalt kunnat uppgå till 1,45 miljoner kr. Under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 är dock detta tak slopat. 

Permanent höjning av taket

För att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden på längre sikt aviserade regeringen i budgetpropositionen att de ville höja taket permanent till 3 miljoner kr. Förslaget har nu klubbats igenom av riksdagen och det nya taket gäller för försäljningar som sker efter 30 juni 2020.