Skatt / Ingångsavdrag – sänkta arbetsgivaravgifter

Ingångsavdrag 

– sänkta arbetsgivaravgifter 
Faktagranskad artikel

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag som innebär lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden. De nya reglerna föreslås börja gälla 1 juli 2020.  

Publicerad: 2019-09-25
Nedsättning av arbetsgivaravgifterna

Arbetsgivaren kommer endast behöva betala ålderspensionsavgiften på 10,21% istället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42%). Nedsättningen av arbetsgivaravgifter kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 000 kr/månad.

Ingångsavdraget kommer framför allt att omfatta unga personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga. 

Färdigt förslag under våren 2020

Ingångsavdraget aviserades i höstbudgeten och regeringen ska lämna en proposition med förslag till lagändringar under våren 2020. Totalt beräknas ingångsavdraget minska statens skatteintäkter med 1,67 miljarder kr 2020. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!