Skatt / Ingen skattereduktion för lastbalanserare

Ingen skattereduktion för lastbalanserare

Faktagranskad artikel

Egen laddstolpe/laddbox vid bostaden ger skattereduktion för den ökande skaran elbilsägare. Många behöver också installera en lastbalanserare för att hantera perioder när hushållets elförbrukning skjuter i höjden. Skatterättsnämnden (SRN) fick frågan om även detta arbete omfattas av skattereduktionen för grön teknik och svarar att detta inte kan ingå i underlaget för skattereduktion.

Publicerad: 2023-11-16
Skattereduktion för grön teknik

Den som installerar grön teknik kan få en skattereduktion. Skattereduktionen lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgår till

  • 20% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktionen är högst 50 000 kr per år.

Lastbalanserare kan inte ingå i underlaget för skattereduktion

Skatterättsnämnden (SRN) konstaterar att vilket arbete och material som ingår i en installation av grön teknik och berättigar till skattereduktion, inte framgår av inkomstskattelagen. Skattereduktionen ska dock omfatta samma slags installationer som tidigare bidrag på området. Enligt dessa regler var de material- och arbetskostnader som behövdes för att installera laddningspunkten, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el, berättigade till bidrag.

Enligt SRN talar ordalydelsen och exemplifieringen i förordningen för att stödet avsåg åtgärder för att få laddningspunkten monterad och inkopplad i elanläggningen.

SRN menar att lastbalanserare inte är sådant material som behövs för att montera och koppla in laddningspunkten. Utrustningen är inte heller något krav för att laddningspunkt för elfordon ska få installeras eller användas. Den är snarare att betrakta som en anpassning eller förbättring av fastighetens elanläggning och kan därför inte ingå i underlaget för skattereduktion.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Testa gratis i 30 dagar! 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!