Skatt / Inget skattetillägg vid obetydliga belopp

Inget skattetillägg vid obetydliga belopp

Faktagranskad artikel

Skattetillägg får enligt Skatteverket inte tas ut om skatte- eller avgiftsbeloppet är mindre än 10% av prisbasbeloppet. Gränsen gäller dock inte skatte­avdrag. 

Publicerad: 2019-03-15
Obetydliga belopp

Den som har lämnat en oriktig uppgift i inkomst­deklarationen eller skattedeklarationen blir normalt efterbeskattad och kan bli tvungen att betala skattetillägg. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt och 20% av den moms eller de arbetsgivaravgifter som undanhållits. I vissa fall är skattetillägget lägre.

Skattetillägg får dock inte tas ut om det skattebelopp som undanhållits är obetydligt. Någon efterbeskattning får inte heller göras vid obetydliga skattebelopp.

Enligt Skatteverket är 10% av prisbasbeloppet (pbb) ett obetydligt skattebelopp. För beskattningsåret 2015 innebär det 10% x 44 300 = 4 430 kr.

Gäller inte skatteavdrag

Bestämmelsen om att skattetillägg inte tas ut vid obetydliga skattebelopp gäller inte skatteavdrag som undanhållits. Om en arbetsgivare inte har redovisat skatteavdrag kan skattetillägg alltså påföras oavsett belopp.

Varje skatteslag bedöms för sig

Vid bedömningen av om ett skatte- eller avgifts­belopp är obetydligt ska varje skatte-/avgiftsslag be­dömas för sig. Exempel på skatte-/avgiftsslag är:

  • Förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet
  • Kapitalinkomst
  • Moms
  • Arbetsgivaravgifter
  • Skatteavdrag. 

Exempel:
En person har lämnat två oriktiga uppgifter. Den ena avser inkomst av tjänst med ett undanhållet skattebelopp på 4 000 kr, den andra avser moms med ett undanhållet skattebelopp på 5 000 kr. Skattetillägg tas i det här fallet enbart ut för den undanhållna momsen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!