Källskatt

Med källskatt menas skatt som tas ut vid "källan", dvs redan när den skattepliktiga utbetalningen görs. 

Ett exempel är den skatt som banken drar och betalar in på räntan på skogskonto och liknande.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.