Kapitalplaceringstillgångar

Inkomstskattemässigt är kapitalplaceringstillgångar egendom som inte kan karaktäriseras som

  • personliga tillgångar, t ex vissa nyttjanderätter, gruvrätter,
  • immateriella rättigheter,
  • upphovsrätt, råvaror och råvaruoptioner. Rena investeringsobjekt som ädelmetaller och ädelstenar räknas också som kapitalplaceringstillgångar liksom så kallad bankfackskonst och andelar i konstkonsortier och liknande.

Kapitalvinster på kapitalplaceringstillgångar beskattas fullt ut. Det finns inte någon schablonregel för att räkna ut omkostnadsbeloppet och inte heller något grundavdrag som vid försäljning av personliga tillgångar.

För den här typen av tillgångar får 70% av en kapitalförlust dras av.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.