Kapitalplaceringstillgångar

Inkomstskattemässigt är kapitalplaceringstillgångar egendom som inte kan karaktäriseras som

  • personliga tillgångar, t ex vissa nyttjanderätter, gruvrätter,
  • immateriella rättigheter,
  • upphovsrätt, råvaror och råvaruoptioner. Rena investeringsobjekt som ädelmetaller och ädelstenar räknas också som kapitalplaceringstillgångar liksom så kallad bankfackskonst och andelar i konstkonsortier och liknande.

Kapitalvinster på kapitalplaceringstillgångar beskattas fullt ut. Det finns inte någon schablonregel för att räkna ut omkostnadsbeloppet och inte heller något grundavdrag som vid försäljning av personliga tillgångar.

För den här typen av tillgångar får 70% av en kapitalförlust dras av.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för kapitalplaceringstillgångar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.