Skatt / Kostförmån 2023 och 2024 – aktuella belopp

Kostförmån 2023 och 2024 

– aktuella belopp 
Faktagranskad artikel

Om arbetsgivaren ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta en skattepliktig förmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om man får förmånen vid enstaka tillfällen eller om man får det varje dag. Det kan även bli kostförmån om den anställde är på en kurs eller liknande där lunch ingår i kurs­avgiften och arbetsgivaren har betalat kursen. 

Publicerad: 2023-12-19

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Undantag

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

  • kost på allmänna transportmedel
  • frukost på hotell
  • kost vid representation
  • kost för lärare, vårdpersonal m fl.
Kostförmån 2023 och 2024

Kostförmånen för en hel dag ska motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor. Då prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr blir kostförmånen för en hel dag 275 kr. För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr vilket innebär att kostförmånen för en hel dag blir 300 kr.

Följande värden gäller under 2023:

  • Fri frukost 55 kr 
  • Fri lunch/middag 110 kr 
  • Helt fri kost 275 kr 

Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.

Följande värden gäller under 2024:

  • Fri frukost 60 kr 
  • Fri lunch/middag 120 kr 
  • Helt fri kost 300 kr 
Den anställde betalar – räkna av kostförmånsvärdet

Om den anställde betalar för måltiden, genom nettolöneavdrag eller själv direkt vid inköpet räknas detta av förmånsvärdet. Om arbetsgivaren betalar en del av måltiden och den anställde på så vis får en subventionerad måltid, ska den anställde förmånsbeskattas upp till schablonvärdet.

Traktamente och kostförmån

Om den anställde är ute på tjänsteresa kan det bli aktuellt att man får sitt traktamente reducerat och måste skatta för kostförmån samtidigt.

Normal beskaffenhet

Kostförmånsvärdet gäller en måltid av ”normal beskaffenhet”, dvs en måltid av dagens rätt-liknande karaktär inklusive tillbehör som bröd, smör, sallad och måltidsdryck. Gäller det t ex en lyxig trerättersmiddag ska förmånen värderas till marknadsvärdet istället.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!