Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Skatt / Kvittning nystartad näringsverksamhet

LEI-koder för värdepappershandel

Underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet får kvittas mot andra förvärvsinkomster, dvs inkomst av tjänst och inkomst av andra näringsverksamheter (som allmänt avdrag). Reglerna gäller både enskild näringsverksamhet och handelsbolag. 

Publicerad:
Krav för att få göra kvittning

Kvittningsrätten gäller bara:

  • nystartad verksamhet under de första fem åren,
  • aktiv näringsverksamhet,
  • om du inte direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet under de senaste fem åren innan du startade denna näringsverksamhet, och
  • de första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.

Observera att man får kvitta högst 100 000 kronor per år och person i underskott för vart och ett av de fem åren.

Om underskottet av nystartad verksamhet ett enstaka år överstiger 100 000 kr kan det överskjutande beloppet utnyttjas ett kommande år under förutsättning att det året visar på ett underskott.

Exempel:
Hanna hade under det första verksamhetsåret underskott på 125 000 kr av aktiv näringsverksamhet. Hon utnyttjade 100 000 kr som allmänt avdrag det första året, och rullade resterande 25 000 kr vidare till nästa år. År 2 har hon ett underskott på 75 000 kr, varav 25 000 kr är det inrullade underskottet. År 2 kan Hanna alltså göra allmänt avdrag med 75 000 kr.

Kulturarbetarkvittning

Kulturarbetarna är den enda yrkesgrupp som under obegränsad tid får kvitta underskott i näringsverksamheten mot andra förvärvsinkomster. Detta enligt en särskild regel om kvittning av underskott i konstnärlig eller litterär verksamhet mot tjänst och mot andra förvärvsverksamheter.

Kvittningen får göras om verksamheten uteslutande eller så gott som uteslutande (minst 90%) avser litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet. Förutsättningen är dock att man under beskattningsåret och de tre föregående åren haft ”inte obetydliga intäkter” av verksamheten (IL 62 kap 4 §). Med det menas enligt Skatteverket (dnr 131 805757-09/111) intäkter som under vart och ett av de fyra senaste beskattningsåren uppgår till i genomsnitt ett halvt inkomstbasbelopp för respektive år.

BeskattningsårBelopp
2020 33 400 kr
2019 32 200 kr
2018 31 250 kr
2017 30 750 kr
2016 29 650 kr


Exempel:
Stina har under åren 2015–2018 sålt målningar för 30 000, 10 000, 35 000 respektive 50 000 kr, dvs sammanlagt 125 000 kr.

Ett halvt inkomstbasbelopp för respektive år blir: 29 050 + 29 650 + 30 750 + 31 250 kr = 120 700 kr.

Stinas intäkter överstiger alltså inkomstbasbeloppsgränsen.


Om verksamheten bedrivits kortare tid än fyra år anser Skatteverket att med ”inte obetydliga intäkter” menas att beskattningsårens sammanlagda intäkter ska uppgå till två hela inkomstbasbelopp för det innevarande beskattningsåret.