Skatt / LEI-koder för värdepappershandel

LEI-koder för värdepappershandel

Faktagranskad artikel

LEI står för ”Legal Entity Identifier” och är ett globalt ID-nummer. Syftet med LEI-koder eller LEI-nummer som de också kallas är att behöriga myndigheter (oavsett land) ska kunna identifiera köpare och säljare. I Sverige rapporteras alla inblandade parter i värdepappersaffärer till Finansinspektionen. Reglerna om LEI-koder gäller sedan 2018.

Publicerad: 2021-05-03

Frågor och svar om LEI-koder

 • Hur ser en LEI-kod ut?

  Svar:
  En LEI-kod eller ett LEI-nummer är en 20 tecken lång kod bestående av både siffror och bokstäver. Koden är unik för ditt företag. 

 • Vem behöver LEI-kod? 

  Svar:
  Juridiska personer – t ex aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser  som handlar med värdepapper behöver enligt EU-förordningen EMIR ha en LEI-kod. För enskilda näringsidkare gäller inte det kravet då du anses handla med värdepapper i egenskap av privatperson och därför använder ditt personnummer. Det finns dock ett undantag som gäller för enskilda firmor som handlar med derivatinstrument och därför behöver LEI-koder, läs mer om det nedan.

  Kontakta din bank om du är osäker på om företaget behöver en LEI-kod.

 • Vad kostar en LEI-kod? 

  Svar:
  Kostnaden för en LEI-kod varierar mellan olika förmedlare och utfärdare. Men räkna med ca 7501 500 kr för registrering plus en årlig avgift på ca 500–1 000 kr per år. 

 • Hur skaffar man en LEI-kod? 

  Svar:
  Ansökan om LEI-kod görs via en förmedlare eller direkt hos något av de institut som tillhandahåller LEI. Det kan ta upp emot 5–7 dagar att erhålla en LEI-kod efter ansökan. För att kunna handla med värdepapper är det viktigt att du årligen uppdaterar din LEI-kod och betalar in årsavgiften. 

 • Hur ofta behöver jag förnya min LEI-kod? 

  Svar:
  Du behöver förnya din LEI-kod varje år. Syftet med en årlig uppdatering är att säkerställa datavaliditet, minska risk och öka effektiviteten i LEI-systemet. LEI-koder som inte förnyas upphör att gälla.  

   

Erbjudande!

Vår samarbetspartner LeiPass ger dig snabb, säker och enkel åtkomst till LEI-nummer och som Björn Lundén-kund får du dessutom 10 % rabatt.

LeiPass är snabbast på marknaden och utfärdar LEI-koder inom 15 minuter från beställningen. För att utnyttja rabatten anger du rabattkoden ”BL10” i beställningsformuläret på leipass.se. 

Till erbjudandet »


Kan jag flytta över mitt LEI-nummer till en annan LEI-leverantör?

Ja, det är möjligt att föra över ett LEI-nummer från en leverantör till en annan. Den här möjligheten har införts för att du som kund ska kunna välja en LEI-leverantör som fungerar bra för dig.

Vid en LEI-överföring behåller du samma LEI-nummer och den data som är kopplad till din LEI-kod. Enda förändringen är att LEI-utfärdaren blir en annan. 

Jag driver enskild firma, behöver jag ett LEI-nummer?

Om du enbart handlar med andra finansiella instrument än derivatinstrument behöver du inte något LEI-nummer. Handlar du även med derivatinstrument kräver dock Emir-förordningen att du har ett LEI-nummer i enlighet med Emir-förordningen. Förordningen innebär att finansiella och icke finansiella motparter (juridiska personer som aktiebolag och fysiska personer som enskilda firmor) som handlar med derivat är skyldiga att rapportera detta till ett transaktionsregister.

Jag driver ett aktiebolag, måste jag skaffa ett LEI-nummer bara på grund av att jag har en kapitalförsäkringsdepå?

Nej, enligt Finansinspektionen (FI) behöver inte aktiebolaget skaffa ett LEI-nummer enbart på grund av att bolaget har en kapitalförsäkringsdepå (eller fondförsäkring eller traditionell försäkring). Det beror på att det formellt är försäkringsbolaget som är ägare till värdepappren som placerats i kapitalförsäkringen.

Hur vet jag om jag redan har en aktiv LEI-kod?

Är du osäker på om du redan har en LEI-kod kan du göra en sökning på  ditt företagsnamn hos GLEIF (www.gleif.org) som har ett register över alla LEI-nummer. 

Kan en fullmaktshavare ansöka om LEI-nummer?

Ja, om den juridiska personen har befullmäktigat någon att företräda bolaget/teckna firman har han eller hon rätt att ansöka om LEI-kod för bolagets räkning. Den ansökande ska kunna tillhandahålla LEI-utfärdaren fullmakten.


LEI-nummer för handel med värdepapper

Behöver jag meddela banker och mäklare mitt LEI-nummer?

Ja, i samband med en värdepapperstransaktion kräver banken att du registrerat din LEI-kod, normalt i internetbanken. Så fungerar det på alla banker – Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SEB och nischbankerna. Likaså om du gör transaktioner via nätmäklare som Nordnet och Avanza.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!