Skatt / Måltidsrepresentation och momslyft

Måltidsrepresentation och momslyft

Faktagranskad artikel

Sedan tidigare är avdraget för måltidsrepresentation slopat, alltså utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Det innebär att måltidsutgifter vid t ex personalfester och jubileum mm inte längre är avdragsgilla. Moms får dock lyftas på utgifter för måltidsrepresentation upp till 300 kr per person. 

Publicerad: 2019-03-15
Schablonmoms på måltidsrepresentation

Om utgiften för måltidsrepresentationen överstiger 300 kr per person och innehåller både mat och alkoholhaltiga drycker kan man enligt Skatteverket välja om man vill använda en schablonmoms eller om man vill proportionera momsen utifrån faktiska kostnader. Schablonmomsen är 46 kr per person och representationstillfälle, men får inte överstiga den debiterade momsen.

Måltidsrepresentation – sammansatta tjänster

Om representationsmåltiden ingår i en sammansatt tjänst, t ex show med supé, där utgiften för måltiden inte är specificerad och 25% moms har debiterats hela tillhandahållandet får schablonmomsen beräknas till 75 kr per person och tillfälle.

Förfriskning och enklare förtäring då?

Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är fortfarande avdragsgillt. Även på dessa representationsmåltider får du enligt Skatteverket lyfta moms på utgifter upp till 300 kr per person.

Övriga kostnader

Övriga kostnader vid representation och reglerna kring detta är oförändrade. Det innebär att kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller musikunderhållning fortfarande är avdragsgillt med 180 kr + moms per person. Det är också fortfarande möjligt att göra avdrag med 180 kr + moms för t ex teater, matcher, event och liknande.

Ikraftträdande

Reglerna om slopat avdrag inkomstskattemässigt trädde i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare. Ändringarna i rätt att lyfta moms trädde i kraft 1 januari 2017, oavsett räkenskapsår.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!