Mervärdesskattelag (ML)

Mervärdesskattelagen (1994:200) reglerar den mervärdesskatt (moms) som staten tar ut varje gång en momspliktig vara eller tjänst omsätts, dvs säljs eller på något annat sätt tas ur en verksamhet.

I ML anges bl a vem som är skyldig att betala moms, vilka varor och tjänster som är momspliktiga, vem som får lyfta ingående moms och vem som har möjlighet att få återbetalning av ingående moms.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för mervärdesskattelag (ML) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.