30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Minskat jobbskatteavdrag på lön över 50 000 i månaden

LEI-koder för värdepappershandel

Jobbskatteavdraget trappas av för de som har höga inkomster. Vid arbetsinkomster på ca 600 000 kr/år (50 000 kr/månad) sker en avtrappning med 3%. Det innebär att man inte får något jobbskatteavdrag alls på arbetsinkomster som överstiger ca 123 000 kr/månad 2016. 

Publicerad:

Avtrappningen gäller även personer som har fyllt 65 år, men för dessa går gränsen för slopat jobbskatteavdrag vid ca 133 000 kr/månad.

Personer som har årsarbetsinkomster på högst 600 000 kr får oförändrat jobbskatteavdrag 2016.