Skatt / Minskat jobbskatteavdrag på lön över 50 000 i månaden

Minskat jobbskatteavdrag på lön över 50 000 i månaden

Faktagranskad artikel

Jobbskatteavdraget trappas av för de som har höga inkomster. Vid arbetsinkomster på ca 600 000 kr/år (50 000 kr/månad) sker en avtrappning med 3%. Det innebär att man inte får något jobbskatteavdrag alls på arbetsinkomster som överstiger ca 123 000 kr/månad 2016. 

Publicerad: 2019-03-10

Avtrappningen gäller även personer som har fyllt 65 år, men för dessa går gränsen för slopat jobbskatteavdrag vid ca 133 000 kr/månad.

Personer som har årsarbetsinkomster på högst 600 000 kr får oförändrat jobbskatteavdrag 2016.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!