Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Skatt / Moms på överlåtet hyreskontrakt?

LEI-koder för värdepappershandel

Jag har en kund som ska sälja sitt hyreskontrakt för en lokal. Hyran är momsbelagd. Ska det vara moms eller inte på överlåtelsen av lokalen? 

Publicerad:
Svar:

Överlåtelsen av hyreskontraktet är momsfri (ML 3 kap 2 §) oavsett om hyran är momsbelagd eller inte.