Skatt / Momsförslag och REP-avdrag

Momsförslag och REP-avdrag

Faktagranskad artikel

Regeringen kommer nu med förslag på skatteområdet som ska leda till minskad resursanvändning och minskade utsläpp. Ändringarna föreslås träda ikraft 1 januari 2017. 

Publicerad: 2019-03-24
Sänkt moms på mindre reparationer

När det gäller bruksföremål väljer många som har ekonomisk möjlighet att köpa nytt istället för att underhålla eller reparera. Ur miljösynpunkt menar regeringen därför att det är angeläget att fler lagar och underhåller redan tillverkade varor istället för att köpa nytt.

Regeringen föreslår att momsen på mindre reparationer sänks från 25 procent till 12 procent. Det gäller reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. "Reparationer" är inte begränsat till en skada som redan uppstått. Förebyggande åtgärder såsom cykelservice eller förstärkning av till exempel skor omfattas också av förslaget.

I många fall krävs det inte någon längre formell utbildning för att utföra sådana här tjänster, enligt regeringen. Därmed kan förslaget sänka tröskeln in på arbetsmarknaden och stärka sysselsättningen bland grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden.

REP-avdrag för reparationer och underhåll av vitvaror

Idag är det i många fall relativt billigt och enkelt att köpa nytt jämfört med att underhålla eller reparera sina saker. Det bidrar starkt till att det slängs många vitvaror på tippen. 2015 återvanns åtminstone 58 000 ton kylskåp, frysar och vitvaror, vilket motsvarar runt 6 kilo per invånare. Den mängden kan minskas genom reparation och underhåll av produkterna. Att reparera och underhålla kräver mindre mängd råvaror och energi än att producera nytt, och ger lägre utsläpp. Att ge avdrag för att omfatta reparationer av vitvaror är därmed inte bara bra för de som säljer sådana tjänster utan även för miljön, menar regeringen.

Liksom för RUT-avdraget är det arbetskostnaden man kan få en skattereduktion för, inte kostnader för material, resor med mera. Arbetet ska utföras i bostaden, vilken inkluderar garage, förråd eller tvättstuga.

Med vitvaror avses till exempel tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, kyl, frys, diskmaskin, spis, spishällar och inbyggnadsugnar samt mikrovågsugn. Även köksfläkt och spiskåpa räknas som vitvaror.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!