Naturaförmån

Med naturaförmån menas ersättning för arbete in natura, dvs i form av varor eller tjänster i stället för pengar. Naturaförmåner är normalt skattepliktiga för mottagaren, se vidare förmånsbeskattning.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Bjorn Lunden - Ordförklaring för naturaförmån - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.