30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Ny beräkning av kostförmån

– ska baseras på prisbasbeloppet  
LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har beslutat att beräkningen av kostförmån ska ändras och istället baseras på prisbasbeloppet. Ändringen börjar gälla 1 januari 2021 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2020.

Publicerad:
Genomsnittspriset för lunch

Enligt dagens regler beräknas värdet för kostförmån till ett belopp som är baserat på genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch. SCB har tagit fram genomsnittspriset för en lunch beskattningsåret 2019 som också gäller för 2020. Därefter kommer något genomsnittspris inte att tas fram av SCB. Bestämmelserna om värderingen av kostförmån måste därför ändras.

0,52% av prisbasbeloppet

Det är nu beslutat att kostförmånen för en hel dag ska motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor.

Eftersom prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr blir kostförmånen 250 kr för en hel dag 2021. Förmånsvärdet för en lunch eller middag är 40% av värdet för kostförmån för en hel dag. För beskattningsåret 2021 gäller därmed kostförmånsvärdena 250 kr för helt fri kost och 50 kr för frukost.