Omsättningsgräns för moms – vad gäller?

– vad gäller? 
Skatt - Omsättningsgräns för moms – vad gäller? - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Från och med 1 januari 2017 finns en frivillig omsättningsgräns för moms på 30 000 kronor per år. Här går vi igenom vad som gäller och vilka som kan ha nytta av omsättningsgränsen. 

Publicerad: 2019-03-02
Omsättningsgräns på 30 000 kr

Förändringen innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr under innevarande beskattningsår kan välja om de vill redovisa moms eller inte. Omsättningen får inte ha överstigit 30 000 kr under något av de två senaste beskattningsåren. Omsättningsgränsen ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader.

Vad händer om man omsätter mer än 30 000 kr?

Skulle du omsätta mer än 30 000 kr under innevarande år, uppfyller du inte längre villkoren för momsfrihet. Du ska då ta ut moms från och med den omsättning som gör att omsättningsgränsen passeras. En anmälan om momsregistrering ska göras till Skatteverket.

Vad gäller vid import och omvänd betalningsskyldighet?

Momsbefrielsen gäller enbart egen omsättning. Import och andra förvärv där köparen är momsskyldig omfattas inte. Även om en beskattningsbar person valt momsbefrielse så är denne alltså skyldig att redovisa moms vid import och när omvänd betalningsskyldighet gäller. I dessa fall måste även en momsdeklaration lämnas.

Kan man välja att bli momsskyldig på nytt?

Har du valt att vara momsfri går det bra att när som helst ansöka om att bli momsskyldig. Ändringen gäller tidigast från ingången av beskattningsåret före det år då ansökan om ändringen gjordes hos Skatteverket. Du kan alltså göra ändringen retroaktivt.

Momsregistrerad men vill bli momsbefriad

Är du momsregistrerad och vill bli befriad från moms behöver du ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket.

När gäller inte momsfriheten?

Momsfriheten gäller inte för:
• Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige
• Konstnärer som är frivilligt momsskyldiga
• Den som är frivilligt momsskyldig för omsättning av investeringsguld eller vissa fastighetsupplåtelser
• Omsättning av nya transportmedel till andra EU-länder
• Uttag av varor för eget eller personalens bruk

Vilka har nytta av omsättningsgränsen?

Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller.
Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande.
Personer som vill starta en sidoverksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir får det också lättare att ta steget att starta företag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!