Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Skatt / Omsättningsgräns för moms – vad gäller?

Omsättningsgräns för moms 

– vad gäller? 
Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Omsättningsgräns för moms – vad gäller? - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Från och med 1 januari 2017 finns en frivillig omsättningsgräns för moms på 30 000 kronor per år. Här går vi igenom vad som gäller och vilka som kan ha nytta av omsättningsgränsen. 

Publicerad:
Omsättningsgräns på 30 000 kr

Förändringen innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr under innevarande beskattningsår kan välja om de vill redovisa moms eller inte. Omsättningen får inte ha överstigit 30 000 kr under något av de två senaste beskattningsåren. Omsättningsgränsen ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader.

Vad händer om man omsätter mer än 30 000 kr?

Den som har en omsättning som beräknas uppgå till högst 30 000 kr (t ex ett nystartat företag), men som senare under året överskrider gränsen ska beräkna moms från och med den omsättning som innebär att gränsen överskrids.

Men om beräkningen inte anses rimlig finns det inte grund för momsbefrielse och då ska moms beräknas på hela omsättningen, dvs. från första kronan.

Exempel:
Enligt Skatteverket kan följande exempel visa vad som menas med att beräkningen gjorts på ett rimligt sätt.

Ett nystartat företag ska bedriva handel med begagnade bilar. Enligt Skatteverket är det normalt inte rimligt att omsättningen ska uppgå till högst 30 000 kr då redan enstaka försäljningar som regel uppgår till omsättningsgränsen. Moms ska därför redovisas på all omsättning som företaget har.

En nystartad redovisningsbyrå anmäler momsregistrering först när omsättningen överstiger 30 000 kr. Vid kontroll visar det sig att företaget haft många klienter och att omsättningen överskred 30 000 kr redan några månader efter att verksamheten startades. Enligt Skatteverket är det inte rimligt att beräknad omsättning skulle uppgå till högst 30 000 kr för ett helt år i det här fallet. Moms ska därför redovisas på all omsättning som företaget har haft.

Om det i fallet ovan istället handlat om ett fåtal kunder och deltidsbedriven verksamhet hade det varit rimligt att anta att omsättningen kommer att uppgå till högst 30 000 kr. Därmed skulle moms redovisas först från och med omsättningen som innebär att gränsen överskrids.

Slipper momsdeklaration och periodisk sammanställning

Den som väljer att bli momsbefriad behöver inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna, och någon ingående moms får inte lyftas.

Beräkning av omsättningen

Vid beräkningen av omsättningen ska hänsyn tas till omständigheter som t ex:

  • investeringar
  • hyresavtal
  • avtal med kunder
  • beräknat pris på varor eller tjänster.

Den som exempelvis har hyrt en lokal med hög månadshyra eller som planerar att sälja varor eller tjänster som har ett högt pris kan normalt inte beräkna att omsättningen kommer att uppgå till högst 30 000 kr.

Vad gäller vid import och omvänd betalningsskyldighet?

Momsbefrielsen gäller enbart egen omsättning. Import och andra förvärv där köparen är momsskyldig omfattas inte. Även om en beskattningsbar person valt momsbefrielse så är denne alltså skyldig att redovisa moms vid import och när omvänd betalningsskyldighet gäller. I dessa fall måste även en momsdeklaration lämnas.

Kan man välja att bli momsskyldig på nytt?

Har du valt att vara momsfri går det bra att när som helst ansöka om att bli momsskyldig. Ändringen gäller tidigast från ingången av beskattningsåret före det år då ansökan om ändringen gjordes hos Skatteverket. Du kan alltså göra ändringen retroaktivt.

Momsregistrerad men vill bli momsbefriad

Är du momsregistrerad och vill bli befriad från moms behöver du ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket.

När gäller inte momsfriheten?

Momsfriheten gäller inte för:
• Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige
• Konstnärer som är frivilligt momsskyldiga
• Den som är frivilligt momsskyldig för omsättning av investeringsguld eller vissa fastighetsupplåtelser
• Omsättning av nya transportmedel till andra EU-länder
• Uttag av varor för eget eller personalens bruk

Vilka har nytta av omsättningsgränsen?

Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller.
Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande.
Personer som vill starta en sidoverksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir får det också lättare att ta steget att starta företag.