Skatt / Periodisk sammanställning

Vad är periodisk sammanställning?

Faktagranskad artikel

En periodisk sammanställning ska lämnas av alla momsregistrerade företagare som säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder.  

Publicerad: 2018-02-23

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Inlämningssätt

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

  • Elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst Periodisk sammanställning
  • Elektroniskt via Skatteverkets filöverföringstjänst (vilket passar bäst för företag som ska lämna många uppgifter)
  • På pappersblankett (SKV 5740)
Inlämningsdatum

Den periodiska sammanställningen ska lämnas senast den 20:e (25:e vid elektronisk redovisning) i månaden efter den period redovisningen gäller.

Den periodiska sammanställningen ska normalt lämnas på följande sätt beroende på om du säljer varor och/eller tjänster:

  • Tjänster – varje kalenderkvartal
  • Varor – varje kalendermånad
  • Varor och tjänster – varje kalendermånad
Mindre företag

Företag med mindre omfattande varuhandel kan efter ansökan få lämna den periodiska sammanställningen en gång i kvartalet (kvartalsrapport). Då får summan av varuförsäljning och överföringar av varor till andra EU-länder uppgå till högst 500 000 kr under det kvartal man gör ansökan (eller under något av de senaste fyra kvartalen dessförinnan).

Momsdeklaration och periodisk sammanställning

Momsdeklarationen och den periodiska sammanställningen hänger ihop. Summan av beloppen på raderna 35 och 38 i momsdeklarationerna när det gäller varor och raden 39 när det gäller tjänster, bör
vara lika med summan av leveransvärdena i den periodiska sammanställningen för samma period.

I vissa fall kan beloppet i ruta 39 avvika från beloppet i den periodiska sammanställlningen, nämligen om köparen saknar VAT-nummer men ändå är beskattningsbar person.

Observera att om du lägger på svensk moms på fakturan, dvs om transaktionen räknas som en försäljning inom Sverige, ska transaktionen inte tas med i den periodiska sammanställningen.

Att arbeta med periodisk sammanställning i våra program

I våra bokförings- och faktureringsprogram finns smidiga funktioner för att både skapa och lämna in periodiska sammanställningar. I programmen är det enkelt att skriva ut en fil med den periodiska sammanställningen att ladda upp till Skatteverket.

Väljer du att koppla ihop BL Bokföring och BL Fakturering bokförs dina fakturor automatiskt på rätt konto så snart du registrererat dem, utan ytterligare åtgärder från din sida.