Personliga tillgångar

Vid kapitalvinstberäkning menas med personliga tillgångar sådana som säljaren eller dennes familj till övervägande del använt för nyttobruk eller som prydnadsföremål, t ex vanligt bohag, normala bilar, båtar och smycken.

Vid kapitalvinstberäkning skiljer man mellan personliga tillgångar och kapitalplaceringstillgångar.

Personliga tillgångar kapitalvinstbeskattas bara om den sammanlagda vinsten under ett år är mer än 50 000 kr, dvs 50 000 kr får dras av som ett grundavdrag från summan av vinsterna. Kapitalförluster på personliga tillgångar är inte avdragsgilla.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.