Personliga tillgångar

Vid kapitalvinstberäkning menas med personliga tillgångar sådana som säljaren eller dennes familj till övervägande del använt för nyttobruk eller som prydnadsföremål, t ex vanligt bohag, normala bilar, båtar och smycken.

Vid kapitalvinstberäkning skiljer man mellan personliga tillgångar och kapitalplaceringstillgångar.

Personliga tillgångar kapitalvinstbeskattas bara om den sammanlagda vinsten under ett år är mer än 50 000 kr, dvs 50 000 kr får dras av som ett grundavdrag från summan av vinsterna. Kapitalförluster på personliga tillgångar är inte avdragsgilla.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för personliga tillgångar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.