Skatt / Prisbasbeloppet höjs återigen kraftigt

Prisbasbeloppet 2024 

– höjs återigen kraftigt
Faktagranskad artikel

Prisbasbeloppet för 2024 hamnar på 57 300 kr. Det innebär en höjning med 4 800 kr jämfört med 2023. 

Publicerad: 2023-09-06

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 till 57 300 kr. Det är en höjning med 4 800 kr jämfört med 2023. Det betyder bland annat att högsta sjukpenninggrundande inkomst blir 573 000 kr (10 pbb) och att det skattefria traktamentsbeloppet blir 290 kr för 2024.

Prisbasbeloppet 2024 grundas på ändringar i det allmänna prisläget mellan juni 2022 och juni 2023. Det beräknas av SCB och fastställs av regeringen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!