Skatt / Säljer du varor tillfälligt?

Säljer du varor tillfälligt?

Faktagranskad artikel

Har du kommit över ett parti varor som du vill sälja? Om du vanligtvis inte har några inkomster av varuförsäljning handlar din försäljning antagligen inte om näringsverksamhet utan ska redovisas som inkomst av tjänst.

Publicerad: 2019-03-15
Beskattning av tillfällig försäljning

Skatteverket har i ett ställningstagande besvarat frågan om hur beskattning bör ske av tillfällig försäljning av varor och liknande verksamhet som varken bedöms utgöra näringsverksamhet eller hobby.

Det kan till exempel handla om någon som köpt in ett begränsat parti mobilskal eller kepsar och sålt dem med vinst under en dag på en marknad eller på internet och sedan upphört med verksamheten. Frågan är om resultatet ska redovisas under inkomst av kapital eller inkomst av tjänst?

Kajsa köper under oktober in 50 mobilskal för 900 kr. Följande månad säljer hon dessa under en marknadsdag och får in totalt 3 000 kr. Hennes utgifter var 500 kr för sin plats på marknaden, annonsering och porto och verksamheten upphörde efter försäljningen.

Resultatet blev en vinst på 1 600 kr.

Bedömning

Det här bedöms som en tjänsteinkomst vid tillfällig affärsverksamhet och vinsten ska därför redovisas under inkomstslaget tjänst på blankett T1. Eftersom vinsten blev mer än 1 000 kr under beskattningsåret ska Kajsa också betala egenavgifter på inkomsten.

Förklaring

Inkomst vid mindre och tillfällig försäljning av varor där omfattningen är begränsad kan skattemässigt inte betraktas som yrkesmässigt bedriven näringsverksamhet. 

Resultatet ska därför beskattas under inkomst av tjänst eller kapital.

  • Eftersom det inte handlar om egen bearbetning eller tillverkning av produkter handlar det inte om tjänsteinskomst i form av hobbyverksamhet. Om Kajsa hade bearbetat mobilskalen, t ex genom att måla egna motiv på skalen innan de såldes skulle hon istället ha redovisat inkomsten som hobby under inkomst av tjänst (blankett T2).
  • Beskattning i inkomstslaget kapital blir aktuell när det är fråga om försäljning av personliga tillgångar som t ex kläder eller möbler. Likaså kan inköp som gjorts i spekulationssyfte som t ex konst eller andra samlarföremål som säljs, bli föremål för kapitalbeskattning vid försäljningen. Eftersom exemplet gäller tillfällig försäljning av ett parti varor så handlar det alltså inte om någon beskattning i inkomstslaget kapital.
Deklarera inkomsten

Blankett T1 används för att redovisa inkomster av tillfällig varuförsäljning som inte utgör näringsverksamhet, hobbyverksamhet eller tillgångar som innehavts för personligt bruk. För att lämna T1 kan du logga in med e-legitimation på skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 och skapa en T1-bilaga som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Skatteverkets ställningstagande Dnr: 202 413815-17/111

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!