Skatt / Sänkt bolagsskatt

Sänkt bolagsskatt

Faktagranskad artikel

Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser.  

Publicerad: 2019-03-10
Bolagsskatten sedan det glada 80-talet

Under 80-talet låg bolagsskatten på 52% innan den stora skattereformen i början av 90-talet då bolagsskatten sänktes till först 40%, sedan 30% och därefter ytterligare en sänkning (1994) till 28% som höll sig till 2008. 2009 sänktes skatten ytterligare till 26,3% för att några år senare (2013) sänkas till dagens nivå på 22%.

Nu sänks alltså bolagsskatten ytterligare. Tanken är att sänkningen ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige. 

Sänkt bolagsskatt

Sänkningen som gjordes under 2013 har gjort att den svenska bolagsskatten ligger på ungefär samma nivå som den genomsnittliga bolagsskatten i EU. Men själva bolagsskatten är inte allt vi ska tänka på, även avdragsreglerna påverkar i hög grad den totala skattebilden.

Så här sker den stegvisa sänkningen av bolagsskatten:

Räkenskapsår avslutas Bolagsskatt Räkenskapsår påbörjas
  –2018  22,0%  
    21,4% 1/1 2019–31/12 2020
    20,6%  1/1 2021 eller senare

Sänkt expansionsfondsskatt

Expansionsfondsskatten följer som vanligt skattenivån för bolagsskatten. Men till skillnad från bolagsskatten sker sänkningen i ett enda steg år 2021. Detta för att undvika komplicerade och svåra övergångsregler. Ändringen innebär att expansionsfonden för enskilda näringsidkare inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat med följande faktor:

Beskattningsår Expansions-fondskatt Kapitalunderlaget  multipliceras med
  –2020  22,0%  128,21%
 2021*–  20,6%  125,94%

*Gäller beskattningsår som påbörjas 1 januari 2021 och senare.

Vid övergången ska tidigare avsättningar till expansionsfond anses återförda enligt gamla regler och genast återavsatta enligt de nya reglerna.

För fysiska personer som är delägare i handelsbolag begränsas expansionsfonden av storleken på den justerade anskaffningsutgiften (som inte får bli negativ). Någon ändring av detta underlag kommer inte att ske.

Periodiseringsfonder

Det ligger nu nära till hands att tänka stora avsättningar till periodiseringsfonder. Men nu ändras reglerna för återföring av periodiseringsfond för juridiska personer. 

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfond vid beskattningsår som börjar före 1 januari 2019 (då bolagsskatten är 22%) ska multiplicera beloppet med en faktor om återföringen sker efter att de nya reglerna trätt i kraft. Faktorn är olika beroende på när avsättning och återföring sker, eftersom bolagsskatten sänks i olika steg fram till 2021.

Juridiska personer ska utöver detta beräkna schablonintäkten på avsättning till periodiseringsfond utifrån 100% av statslåneräntan – istället för dagens 72%. 

Koncernbidrag

För koncerner införs en regel om att avdrag för lämnade koncernbidrag ska ske med en viss procent, beroende på när bidraget lämnas, med hänsyn till den stegvisa sänkningen av bolagsskatten. Denna övergångsregel införs för att förhindra att koncerner med bolag som har olika beskattningsår flyttar vinster genom koncernbidrag för att komma åt den lägre bolagsskatten.

Läsa mer

För en komplett genomgång av skattereglerna för aktiebolaget och ägaren rekommenderas boken AKTIEBOLAG.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!