Skatt / Sänkt moms på digitala publikationer

Sänkt moms på digitala publikationer

Faktagranskad artikel

Nu är det beslutat att momsen på digitala tidningar och böcker ska sänkas till 6%.  De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2019.   

Publicerad: 2019-05-17
6% moms på elektroniska publikationer

Efter en ändring i mervärdesskattedirektivet har det blivit möjligt för EU:s medlemsländer att tillämpa samma momsnivå på elektroniska publikationer som för tryckta böcker, tidningar och tidskrifter.

Med hänsyn till den digitala utvecklingen inom kultur- och mediebranschen finns det en konkurrensmässig anledning att ha låg moms även på digitala publikationer som e-böcker, tidningar, mm. Det ökar också tillgängligheten för allmänheten, vilket i sig gynnar läsande, lärande etc.

Vilka elektroniska publikationer omfattas?

Momsen sänks från 25% till 6% på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter och andra liknande produkter.

Produkter som helt eller huvudsakligen är reklam eller som består av rörlig bild eller hörbar musik omfattas inte av momssänkningen. Rörlig bild omfattar allt som kan anses ingå i begreppet videoinnehåll. Förutom videoklipp omfattas även t ex filmer, direktsända nyhetsinslag och andra sorters tv-program.

Om till exempel text till rörlig bild eller musik endast är ett medel för att på bästa sätt kunna nyttja den rörliga bilden, eller musiken, ska den publikationen alltså inte omfattas av den lägre momssatsen.

Vad ska definieras som en elektronisk publikation?

Den snabba tekniska utvecklingen kan göra det svårt att definiera vad som är en elektronisk publikation. Därför finns det vissa förtydliganden i propositionen.

Ett av syftena med lagändringen är att jämförbara produkter ska beskattas med samma momssats. Avgörande för om ett visst tillhandahållande omfattas av 6% moms bör därför vara om tjänstens användningsområde, innehåll och funktion är samma som en motsvarande fysisk produkt.

E-böcker ska t ex jämföras med fysiska böcker. En e-bok är normalt en bok i elektronisk form som är avsedd att läsas på en dator, smartphone, surfplatta eller specialanpassad läsare för elektroniska böcker. En e-bok kan också vara en ljudbok som går att lyssna på efter nedladdning eller som kan strömmas utan nedladdning. Ljudböcker vars textinnehåll utökas och kombineras genom att t ex rörlig bild och ljud finns med i produkten omfattas också av den låga momsen om användningsområdet huvudsakligen är detsamma som för motsvarande böcker i fysisk form.

När det gäller elektroniska tidningar omfattas de om de ger tillgång till redaktionellt innehåll som annars typiskt sett publiceras i tryckta tidningar eller tidskrifter.

Om en elektronisk produkt har ett innehåll och funktioner som gör att den får ett annat eller ett större användningsområde än motsvarande fysiska produkter som omfattas av 6% moms så ska det vara 25% moms på den. Det kan vara en produkt som kombineras med andra tjänster så att den i huvudsak anses vara t ex ett spel.

Om momsskyldighet inträtt före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser gälla.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!