Skatt / Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer

Faktagranskad artikel

Ett av få förslag som övergångsregeringen lämnat i sin höstbudget är att sänka skatten för personer över 65 år med inkomster mellan 17 000 och 98 000 kr i månden. 

Publicerad: 2019-03-15
Få förslag i höstbudgeten

I väntan på en ny regering har övergångsregeringen lämnat sin höstbudget. Budgeten är avskalad och saknar partipolitisk inriktning. Ett av få förslag är att pensionärer ska få sänkt skatt. Det är ett förslag som övergångsregeringen bedömer kan vara med i budgeten eftersom det råder samstämmighet om förslaget i riksdagen. Det är också ett förslag som inte kan genomföras under pågående budgetår eftersom förändringar i inkomstskatten bara kan genomföras vid årsskiften.

Sänkt skatt för pensionärer

Förslaget innebär att skatten sänks för personer äldre än 65 år och som har inkomster mellan ca 17 000 och 98 000 kr i månaden. Förslaget berör drygt 1 miljon personer.

En pensionär som har en inkomst på 25 000 kr i månaden kommer enligt förslaget att få en skattesänkning på 350 kr i månaden. En pensionär med en månadsinkomst på 40 000 kr får en skattesänkning med drygt 600 kr.

Sänkningen sker genom att det så kallade förhöjda grundavdraget förstärks.

Den föreslagna skattesänkningen innebär att hälften av den skillnad som idag finns i beskattningen mellan löneinkomst och pension tas bort.

För de personer som är över 65 år och tjänar mindre än ca 17 000 kr i månaden är skillnaden mellan löneinkomst och pension redan borttagen sedan 1 januari 2018.

Skattehöjning för inkomster över 98 000 kr

Förslaget innehåller även en skattehöjning för personer över 65 år som har en inkomst över drygt 98 000 kr i månaden, vilket berör ca 8 500 personer. Anledningen till förslaget är att denna grupp för närvarande betalar lägre skatt än löntagare under 65 år.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!