Särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas i två sammanhang:

Pensionskostnader mm

På pensionskostnader och t ex överföring till vinstandelsstiftelse är den särskilda löneskatten 24,26%.

Näringsidkare

Den som bedriver passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt med 24,26% på överskottet. Detta gäller oavsett ålder.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.