Särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas i två sammanhang:

Pensionskostnader mm

På pensionskostnader och t ex överföring till vinstandelsstiftelse är den särskilda löneskatten 24,26%.

Näringsidkare

Den som bedriver passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt med 24,26% på överskottet. Detta gäller oavsett ålder.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Vad är särskild löneskatt? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.