Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt ersätter fulla egenavgifter för passiva näringsidkare. Dessutom är det särskild löneskatt på pensionskostnader, t ex på pensionsförsäkringspremier. Från och med beskattningsåret 2016 betalas särskild löneskatt i vissa fall för pensionärer.

Pensionskostnader mm

På pensionskostnader och t ex överföring till vinstdelningsstiftelse är den särskilda löneskatten 24,26%.

Näringsidkare

Den som bedriver passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt med 24,26%. Detta gäller oavsett ålder.

Aktiva näringsidkare som vid årets början är 65 år eller äldre eller har haft hel allmän pension (ålderspension) hela året ska till och med 30 juni 2019 betala särskild löneskatt med 6,15%. Från och med 1 juli 2019 ska någon särskild löneskatt inte längre betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Löntagare

Till och med 30 juni 2019 ska arbetsgivare betala särskilda löneskatt med 6,15% för löntagare som vid årets ingång har fyllt 65 år. Från och med 1 juli 2019 är den särskilda löneskatten för löntagare slopad.          

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Vad är särskild löneskatt? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.