Skatt / Så fungerar momsen

Så fungerar momsen 

– ingående och utgående moms 
Faktagranskad artikel

Moms är en kortform för mervärdesskatt och är en omsättningsskatt som staten tar ut. När en momsbelagd vara eller tjänst omsätts, dvs säljs eller på något annat sätt tas ut ur en näringsverksamhet, ska moms läggas på. 

Publicerad: 2023-01-04

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Ingående och utgående moms

På de inkomster företaget har ingår det moms. Denna moms kallas utgående moms.

På de flesta utgifter företaget har är det moms, så kallad ­ingående moms.

För att lättare minnas vad som är vad kan du tänka att

  • på de varor företaget säljer ut är det utgående moms
  • på de varor företaget köper in är det ingående moms.

Betala eller få tillbaka

Är den sammanlagda utgående momsen större än den sammanlagda ingående momsen måste du betala in mellanskillnaden till staten. Är den sammanlagda ingående momsen större än den sammanlagda utgående momsen, t ex vid ett större inventarieköp eller om företaget går med förlust, får du tillbaka mellanskill­naden från staten.

Momsen ingen kostnad

Momsen är ingen kostnad för företag som får lyfta moms (i och med att man får tillbaka den ingående momsen från Skatteverket), utan det är den slutlige konsumenten som egentligen betalar hela momsen.

Redovisning och betalning

Momsen redovisas var tredje månad eller månadsvis, om man valt det, via skattedeklarationen och betalas via skattekontot. Den som har en omsättning på högst 1 milj kr och EU-försäljning på högst 120 000 kr kan välja att istället redovisa momsen en gång per år.

Procentsatser

Det finns tre momsnivåer: 25%, 12% och 6%. Det mesta som är moms­­belagt har 25% moms. På livsmedel, restaturangtjänster och hotell är det 12% moms. Resor (personbefordran), tidningar, böcker, idrott och delar av kulturområdet är det 6% moms på.

Det vi pratar om här är det så kallade momspålägget eller moms­satsen, den moms som läggs på varan eller tjänsten. Ofta vet man bara priset inklusive moms och då är det bra att veta hur mycket momsen blir baklängesräknat, dvs hur stor del av totalpriset som är moms.

Momspålägg Baklängesmoms
25% 20,00%
12% 10,71%
6% 5,66%

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen. Med automatiserad momsredovisning. Prova gratis i 30 dagar.
Momsfritt

Vissa områden, bl a sjukvård, banktjänster och viss utbildning, är helt momsfria. Det betyder att den som är verksam inom ett sådant område inte behöver lägga någon moms på priset, men får heller inte lyfta någon moms på det som köps in till verksamheten. Det gör att kostnaderna blir högre för sådana företag.

Att lyfta moms

Redovisar du moms får du (med vissa undantag) lyfta all moms som du betalar, dvs du får tillbaka dessa pengar från staten i samband med momsredovisningen.

Undantag från rätten att lyfta moms

På vissa utgifter får du inte lyfta momsen, trots att utgiften hör till företaget. Här är de viktigaste undantagen:

De flesta företag får inte lyfta moms på inköp av personbil, oavsett om den bokförs i näringsverksamheten. Undantag ­gäller dock för taxiföretag, bilskolor m fl om bilen används ­direkt i den momspliktiga verksamheten.

Du får inte lyfta någon moms på utgifter för byggnader och delar av byggnader som används för stadigvarande bostad, även om de är näringsfastigheter.

Varuhandel med EU-länder

Handel med varor inom EU räknas inte som export och import utan som unionsintern handel.

Reglerna innebär att säljaren normalt inte lägger på någon moms vid försäljningen utan köparen redovisar momsen i sitt hemland i samband med momsdeklarationen. Köper du något från ett annat EU-land deklarerar du själv en ”förvärvsmoms” på köpet. Samtidigt lyfter du denna moms, precis som all annan ­ingående moms. Har du enbart momspliktig verksamhet behöver du då inte betala någon moms på EU-förvärven eftersom du samtidigt lyfter den ingående momsen, ett nollsummespel alltså.

För att säljaren inte ska behöva lägga på någon moms på sin faktura krävs det att han kan visa att köparen är en beskattningsbar person (en näringsidkare kan man säga). Enklast visar man detta genom att skriva köparens momsregistrerings­nummer (VAT-nummer) på fakturan.

För att slippa betala italiensk moms på varor företaget köper därifrån är det alltså viktigt att företaget uppger sitt VAT-nummer vid beställningen: Our VATnumber is SE670703771201 (person-/organisationsnummer + SE före och 01 efter).

Export och import

Om företaget exporterar varor, dvs säljer till länder utanför EU, lägger du inte på någon moms på priset, export är alltså momsfri. ­Däremot får du som vanligt lyfta all moms på de utgifter före­taget haft och få momsen återbetalad av staten.

På importerade varor (och vissa tjänster) från länder utanför EU läggs moms på, inte av säljaren, utan av köparen om denne är momsregistrerad och registrerad med ett EORI-nummer hos Tullverket. Köparen beräknar då utgående moms på beskattningsunderlag för importmoms (det monetära tullvärdet 1MT i normala fall) och lyfter samma belopp som ingående moms om inköpet görs till en momspliktig verksamhet. Det blir alltså omvänd moms precis som vid EU-förvärv av varor exempelvis. Om köparen inte är momsregistrerad lägger Tullverket på utgående moms på importen.

Läsa mer

För dig som vill få djupare kunskaper i ämnet rekommenderar vi vår bok Moms. En utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. Finns som tryckt bok och e-bok.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!