Skatt / SINK-skatt – vad gäller?

SINK-skatt 

– vad gäller? 
Faktagranskad artikel

Om du bor du i ett annat land men arbetar i Sverige kan du under vissa förutsättningar välja att bli beskattad enligt SINK. SINK står för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och innebär att du betalar skatt på din bruttoersättning. Den 1 januari 2018 höjdes SINK-skatten från 20% till 25%. 

Publicerad: 2019-03-03
A-sink (artistskatt)

För dig som är artist eller idrottsutövare är SINK-skatten 15% (så kallad A-sink eller artistskatt). Med artist menas den som utövar artistisk verksamhet och med det menas ett personligt framträdande inför publik alternativt ljud- och bildupptagning med sång, musik, dans, teater cirkus eller liknande. Med idrottslig verksamhet menas idrottsligt framträdande inför publik, direkt eller genom radio eller TV-inspelning, vid tävling eller uppvisning. Det kan också handla om ett artistföretag som – utan att vara arrangör – tillhandahåller artister eller idrottsutövare mot ersättning.   

Stadigvarande eller väsentlig anknytning

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Du räknas även som stadigvarande om du har en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan t ex handla om att du tidigare bott i Sverige och din familj fortfarande bor kvar här.

Avdrag inte tillåtet 

Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige har du rätt att bli beskattad enligt SINK. Förutom att du betalar 25% i särskild inkomstskatt innebär detta att du inte behöver deklarera i Sverige och att du inte får göra några avdrag.

Möjligt med vanlig beskattning

Även om du uppfyller villkoren för SINK-beskattning kan du välja att bli beskattad enligt vanliga regler (inkomstskattelagen). Fördelen då är att du har rätt till avdrag för exempelvis resor till och från arbetet. Är det så att minst 90% av din totala förvärvsinkomst kommer från arbete i Sverige har du rätt till personliga avdrag som grundavdrag och jobbskatteavdrag. När du beskattas enligt inkomstskattelagen betalar du en generell kommunalskatt och vid höga inkomster även statlig skatt. Du måste även lämna inkomstdeklaration i Sverige.

Ansökan om SINK-beskattning görs till Skatteverket och ett beslut krävs innan du får börja tillämpa reglerna.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!