Skönsbeskattning

Skönsbeskattning innebär att Skatteverket gör en uppskattning av den skattskyldiges skatteunderlag/momsunderlag och bestämmer vilken skatt/moms som ska betalas. Detta görs i de fall den skattskyldige inte lämnat en skattedeklaration/inkomstdeklaration eller lämnat en bristfällig sådan.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för skönsbeskattning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.