Skatt / Skattefri sjukvård – snart ett minne blott

Stopp för skattefri sjukvård

Faktagranskad artikel

Nu står det klart att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård slopas. Den anställde ska förmånsbeskattas för all vård, oavsett om den är offentligt eller privat finansierad.  

Publicerad: 2019-03-10
Hälso- och sjukvård från 1 juli 2018

Det finns inga skäl till att vård – oavsett hur den är finansierad – ska skilja sig åt rent skattemässigt. Det bidrar snarare till snedvridningar inom samhällsekonomin och det är för att undvika dessa snedvridningar som reglerna ändras.

Även skattefriheten för förmån av vård och läkemedel utomlands slopas. Om en anställd är på tjänsteresa och blir sjuk är det dock okej att arbetsgivaren betalar vård och läkemedel utomlands utan att det ska bli några skattemässiga konsekvenser för den anställde.

Värdering av sjukvård 

När en anställd får sjukvård (t ex en ögonoperation) som arbetsgivaren betalar ska den anställde förmånsbeskattas för detta. Förmånsbeskattningen ska ske till marknadsvärde, dvs vad det skulle ha kostat den anställde att själv betala för sjukvården.

När det gäller förmån av sjukvårdsförsäkring ska förmånsvärdet motsvaras av arbetsgivarens kostnad för förmånen (premien) istället för att ett marknadsvärde ska bestämmas. Anledningen till att man frångår marknadsvärderingen är att det blir för krångligt att bestämma ett marknadsvärde då premierna kan variera kraftigt beroende på den anställdes ålder, mm.

Nuvarande regler

Idag skiljer sig skattereglerna åt mellan offentligt finansierad hälso- och sjukvård och privat hälso- och sjukvård. Om en arbetsgivare betalar för offentligt finansierad vård som ges till en anställd, är det en skattepliktig förmån för den anställde. Kostnaden för vården är avdragsgill.

Privat vård som en arbetsgivare betalar åt en anställd är inte avdragsgill för arbetsgivaren, men är samtidigt inte skattepliktig för den anställde. Premier för sjukvårdsförsäkringar behandlas utifrån vad försäkringen ger om den nyttjas – ger den enbart privat sjukvård är premien alltså inte avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde.

Detta innebär att det idag är väldigt förmånligt för anställda (framför allt vid hög marginalskatt) att bruttolöneväxla, dvs att arbetsgivaren betalar för den privata vården (t ex en ögonoperation eller en försäkring), mot att den anställde avstår bruttolön (bruttolöneavdrag).

Fakta

Av de ca 650 000 privata sjukvårdsförsäkringarna i Sverige (2016) betalas runt 72% av arbetsgivare. Genomsnittsinkomsten hos de som har en arbetsgivarbetald sjukförsäkring är ca 50% högre än hos befolkningen som helhet.

Gäller från sommaren 2018

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2018 och tillämpas på förmån av hälso- och sjukvård och läkemedel som tillhandahållits efter 30 juni 2018. För sjukvårdsförsäkringar ska de nya reglerna gälla premier som betalats efter detta datum.

Däremot ska äldre regler fortfarande gälla för sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!