25% rabatt på alla program!

Skattereduktion för grön teknik

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Skattereduktion för grön teknik - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Bidraget för solceller föreslås slopas för privatpersoner och en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

Publicerad: 2020-09-22

Skattereduktion – som ROT/RUT enligt fakturamodell

Regeringen föreslår att bidragen för privatpersoner byts ut mot en skattereduktion på installationer som utförs och betalas från 1 jan 2021. Köparen av solcellsanläggningen ska få preliminär skattereduktion direkt på fakturan, och utföraren begär utbetalning av beloppet från Skatteverket.

Den nya reduktionen kommer att avräknas efter ROT- och RUT-avdrag och före skattereduktion för gåvor.

Grön teknik

Enligt förslaget ska skattereduktionen ges för installation av grön teknik. Med detta menas installation av:

  • nätanslutet solcellssystem
  • system för lagring av egenproducerad elenergi
  • laddningspunkt till elfordon.

Installationen ska höra till ett småhus, tomtmark till småhus eller en ägarlägenhet. Installationen ska höra till hushållet (alltså inte till näringsverksamhet) för den som begär skattereduktionen eller dennes föräldrar.

Skattereduktion med 15% respektive 50%

Enligt förslaget ska skattereduktion vara högst 50 000 kr per år och lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms). Skattereduktionen föreslås bli:

  • 15% vid installation av solceller
  • 50% vid installation av lagring av el
  • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon
F-skatt och elektronisk betalning och andra krav

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att betalningen för installationen har gjorts elektroniskt. Den som utför installationen måste vara godkänd för F-skatt vid avtalet om installationen träffas eller när betalningen görs. Om installationen har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige ska utföraren kunna visa en handling som visar att företaget i sitt hemland kontrolleras på samma sätt som företag med F-skatt i Sverige.

Kan inte kombineras med andra stöd

Det går inte få skattereduktion för grön teknik om man har sökt ROT-avdrag för samma åtgärder, eller om man fått försäkringsersättning eller andra bidrag för arbetet eller materialet.

Regeringens prop. 2020/21:1

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!