Skatt / Skattereduktion på förvärvsinkomster

Skattereduktion på förvärvsinkomster

Faktagranskad artikel

Nu har riksdagen beslutat om den skattereduktion på förvärvsinkomster som regeringen aviserade i årets budgetproposition. Det handlar om en skattereduktionen som i regel kommer att vara 1 500 kr för 2021 och ges till personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kr/år. 

Publicerad: 2020-12-04
Grön skatteväxling

Enligt januariavtalet ska en kraftfull grön skatteväxling genomföras genom att höjda miljöskatter ger utrymme för att sänka skatterna på jobb och företagande. Tanken med en grön skatteväxling är att ingen höjning ska ske av det totala skatteuttaget. Höjda skatter på energi och miljöutsläpp ska balanseras med en sänkning av andra skatter.

Enligt detta upplägg införs nu en skattereduktion på förvärvsinkomster.

Fysiska personer med förvärvsinkomster

Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och den ska utgå för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Alltså inte bara för arbetsinkomster (som ger jobbskatteavdrag).

Kravet för att få skattereduktionen är att man är obegränsat skattskyldig i Sverige under hela året och att den beskattningsbara förvärvsinkomsten är högre än 40 000 kr. För den som är obegränsat skattskyldig i Sverige bara en del av året ska skattereduktionen proportioneras med 1/12 per månad. Även begränsat skattskyldiga kan få skattereduktion om det handlar om förvärvsinkomst som uteslutande eller så gott som uteslutande avser svenska inkomster.

Max 1 500 kr i skattereduktion

Skattereduktionen ska som huvudregel uppgå till 1500 kr. För personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst mellan 40 000 kr och 240 000 kr ska skattereduktionen i stället uppgå till 0,75% av skillnaden mellan den beskattningsbara förvärvsinkomsten och 40 000 kronor.

Nisses beskattningsbara förvärvsinkomst är 170 000 kr 2021. Det innebär att hans skattereduktion blir 975 kr (170 000 – 40 000 kr x 0,75%).

Skattesänkningen ska enligt regeringens plan växa under de kommande åren.

Det finns många olika skattereduktioner, och skattereduktionen för förvärvsinkomster ska ordningsmässigt räknas av direkt efter skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning. Skattereduktionen för förvärvsinkomster får endast göras mot kommunal inkomstskatt – inte mot statlig inkomstskatt och fastighetsavgift/fastighetsskatt.

Skattetabellerna som ligger till grund för preliminärskatteavdrag kommer att anpassas till skattereduktionen för förvärvsinkomster.

När börjar lagändringarna att gälla?

Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!