Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Skatt / Skatteverket ska påverka företagens attityd till skattebetalning

LEI-koder för värdepappershandel

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att främja att skattepolicy ses som en hållbarhetsfråga som diskuteras i styrelserummen.  

Publicerad:

Uppdraget, som ska redovisas 30 oktober 2016, ingår i ett tiopunktsprogram för att motverka skatteflykt, undandragande av skatt samt penningtvätt. Det är den så kallade Panama-läckan i våras som gjort att uppdraget blivit aktuellt just nu.

Regeringen har konstaterat att det finns ett antal företag som lägger stora resurser på avancerade bolagskonstruktioner och ägarstrukturer som i första hand syftar till att minimera skatten. Av den anledningen har Skatteverket fått i uppdrag att intensifiera arbetet med att påverka företagens attityd till skattebetalning.