30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Slopat avdrag för pensionssparande

LEI-koder för värdepappershandel

Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Nu slopas avdragsrätten helt. 

Publicerad:

Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska även fortsättningsvis få göra avdrag enligt den så kallade 35%-regeln.

För att göra det lättare att avveckla små sparanden höjs beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonton, utan Skatteverkets medgivande, till ett prisbasbelopp (45 500 kr 2018).