Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Skatt / Slopat avdrag för pensionssparande

LEI-koder för värdepappershandel

Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Nu slopas avdragsrätten helt. 

Publicerad:

Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska även fortsättningsvis få göra avdrag enligt den så kallade 35%-regeln.

För att göra det lättare att avveckla små sparanden höjs beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonton, utan Skatteverkets medgivande, till ett prisbasbelopp (45 500 kr 2018).