Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Skatt / Slopat avdrag för pensionssparande

LEI-koder för värdepappershandel

Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Nu slopas avdragsrätten helt. 

Publicerad:

Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska även fortsättningsvis få göra avdrag enligt den så kallade 35%-regeln.

För att göra det lättare att avveckla små sparanden höjs beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonton, utan Skatteverkets medgivande, till ett prisbasbelopp (45 500 kr 2018).