30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Utökade möjligheter till skatteanstånd

Utökade möjligheter till skatteanstånd

LEI-koder för värdepappershandel

Högre energipriser och försenat elprisstöd samt hög inflation innebär att regeringen nu föreslår utökade möjligheter för företag att få anstånd med skatten. Syftet är att ge företag större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Publicerad:

Enligt förslaget så kommer det att fungera på samma sätt som de anståndsmöjligheter som infördes under pandemin, med följande tillägg/ändringar.

  • Den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023.
  • Uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst 12 månader, i stället för de 9 månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månads- eller kvartalsvis.
  • Anstånd med skatterna ovan ska kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022.
  • Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms.

Lagändringen föreslås träda i kraft 13 februari 2023.