Skatt / Utökade möjligheter till skatteanstånd

Utökade möjligheter till skatteanstånd

Faktagranskad artikel

Högre energipriser och försenat elprisstöd samt hög inflation innebär att riksdagen nu beslutat om utökade möjligheter för företag att få anstånd med skatten. Syftet är att ge företag större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Publicerad: 2023-02-10

Anstånden kommer att fungera på samma sätt som de anståndsmöjligheter som infördes under pandemin, med följande tillägg/ändringar.

  • Den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023.
  • Uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst 12 månader, i stället för de 9 månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månadsvis.
  • Anstånd med skatterna ovan ska kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022.
  • Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst fyra redovisningsperioder, i stället för dagens tre.

De nya reglerna träder ikraft 13 februari 2023. Det är även från detta datum som Skatteverket kan fatta beslut enligt de nya reglerna.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!