Skatt / Utländsk källskatt – vad gäller?

Utländsk källskatt – vad gäller?

Faktagranskad artikel

När det gäller utdelning på utländska värdepapper innehålls ofta viss skatt i utlandet (utländsk källskatt). Uttag av preliminärskatt i Sverige ska då göras med så mycket att den sammanlagda skatten blir 30%. Det schablonmässiga uttaget av preliminärskatt kan ibland leda till ett för lågt skatteuttag, eftersom den utländska källskatten kan få avräknas fullt ut.

Publicerad: 2021-08-18
Utländska aktier

Om du äger utländska aktier eller svenska depåbevis (SDB, utländska aktier som är börsnoterade i Sverige), måste du oftast betala utländsk källskatt på den utdelning du fått. Den utländska källskatten uppgår ofta till 15% av utdelat belopp, men både större och mindre skatteuttag förekommer. Beloppets storlek bestäms av det skatteavtal som Sverige har med det land varifrån utdelningen kommer.

Den utländska skatten får dras av genom att du antingen begär avräkning av den utländska skatten mot svensk skatt eller yrkar avdrag för skatten som omkostnad i inkomstslaget kapital. Avräkning är mer förmånligt än omkostnadsavdrag men kräver att det finns skatt på inkomster att räkna av mot.

I vissa fall görs en automatisk avräkning av utländsk källskatt. Om så har gjorts framgår detta av den specifikation som bifogas den inkomstdeklarationen. I annat fall måste du yrka avdrag för den utländska källskatten.

Exempel:
Du äger 200 aktier i AstraZeneca som är en utländsk aktie och som handlas på Stockholmsbörsen. Den utländska staten innehåller 15% av utdelningsbeloppet i källskatt. I Sverige innehåller Euroclear Sweden eller förvaltaren ytterligare 15% i preliminär skatt. Låt oss anta att utdelningen uppgick till 8 kronor per aktie, vilket medförde att din totala utdelning blev 1 600 kronor. Den amerikanska staten innehöll 240 kronor i källskatt och Euroclear Sweden innehöll samma belopp i preliminärskatt.

I din deklaration ska du redovisa 1 600 kronor i utdelning och du tillgodoräknas 240 kronor i inbetald preliminär skatt (från Euroclear Sweden). Om du inte tillgodoräknas den utländska skatten kommer du att påföras kvarskatt.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!