30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Utländska företag och skatteavdrag

– nya regler införs 
LEI-koder för värdepappershandel

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler om skatteavdrag vid utbetalning till utländska företag.

Publicerad:
Ersättning till utländska företag

Enligt nuvarande regler ska ett svenskt företag som betalar ut ersättning för arbete till ett utländskt företag göra skatteavdrag från ersättningen om:

  • mottagaren inte är godkänd för F-skatt, och
  • ersättningen betalas ut för arbete i näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftsställe i Sverige.

Om det utländska företaget inte har något fast driftställe i Sverige är utbetalaren alltså inte skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen även om mottagaren saknar godkännande för F-skatt. För en utbetalare är problemet med dagens regler dock att det kan vara svårt att säkerställa att mottagaren inte har något fast driftställe i Sverige. Visar det sig i efterhand att det faktiskt finns ett sådant kan utbetalaren alltså bli ansvarig för skatteavdrag, med skattetillägg som följd.

Utländska företag kan ansöka om godkännande för F-skatt även om det inte har något fast driftsställe i Sverige. I ett sådant fall behöver utbetalaren alltså aldrig vara orolig över att bli skyldig att göra skatteavdrag.

Krav på godkännande för F-skatt

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler som innebär att ett svenskt företag som betalar ut ersättning för arbete till ett utländskt företag alltid ska göra skatteavdrag från ersättningen om:

  • mottagaren saknar godkännande för F-skatt, och
  • ersättningen betalas ut för arbete som mottagaren utför i Sverige.

Enligt de nya reglerna har det alltså ingen betydelse om mottagaren har något fast driftsställe i Sverige eller inte.

Arbete som mottagaren utför utomlands räknas också som utfört i Sverige om arbetet utförs inom ramen för verksamheten i Sverige. Det kan t ex vara fråga om tjänsteresor, arbete som under en kortare tid utförs i hemmet utomlands, eller arbete under en period på utbetalarens kontor i utlandet.

Skatteavdraget uppgår liksom nuvarande regler till 30% av ersättningen för arbetet.