Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!
Skatt / Ytterligare förstärkning av FoU-avdraget

Ytterligare förstärkning av FoU-avdraget

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ytterligare förstärkning av FoU-avdraget - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Riksdagen har beslutat om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU). Avdraget höjs från 450 000 kr till 600 000 kr och arbetstidsvillkoret blir mer generöst.

Publicerad: 2021-05-21
Nedsättning vid arbete med FoU

För personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) får avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter sättas ned med 10%.

Enligt nuvarande regler får det sammanlagda avdraget vara högst 450 000 kr per koncern och månad.

Villkoret för att en anställd ska omfattas av nedsättningen är att denne har arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar per månad.

Högre avdrag och generösare arbetstidsvillkor

Riksdagen har nu beslutat att det sammanlagda avdraget ska höjas från 450 000 kr till 600 000 kr per månad.

Även villkoret om hur mycket den anställde ska ha arbetat med forskning och utveckling, för att avdraget ska få utnyttjas, blir generösare. Enligt riksdagens beslut ska det räcka med att den anställde under en månad har arbetat med forskning och utveckling under minst hälften av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar.

När börjar de nya reglerna gälla?

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021 och ska tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 30 juni 2021.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!