30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatteplanering / Avdrag för ­pensionsförsäkring

LEI-koder för värdepappershandel

Ett aktiebolag har betalat premier för tjänstepensionsförsäkringar för de anställda. Vilket års löner ska jag titta på när jag beräknar högsta möjliga avdrag för dessa premier? Kalender­året eller bolagets räkenskapsår? Bolaget har brutet räkenskapsår med bokslut 31/8. 

Publicerad:
Svar:

Avdrag för premier till tjänstepensionsförsäkringar får enligt huvud­regeln göras med 35% (dock högst tio prisbasbelopp) av den lön som ­betalats ut under bolagets beskattningsår (räkenskapsår) eller föregående ­beskattningsår. Som lön räknas även skattepliktiga förmåner.