Förvaltarregistrering

Förvaltarregistrering innebär registrering av värdepapper i bankens eller fondkommissionärens namn istället för i ägarens namn.

Skatteplanering – få ut mer av ditt företag - Bjorn Lunden - Ordförklaring för förvaltarregistrering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.