Starta företag / Budget för företaget

Budget för företaget

Faktagranskad artikel

I den här artikeln läser du om företagets viktigaste budgetar – resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget. Sist hittar du ett exempel på budget för ett nystartat företag.

Publicerad: 2022-12-12

En budget är faktiskt inte så märkvärdig. Den är egentligen bara ett mer eller mindre kvalificerat antagande om hur det kommer att gå för företaget i framtiden. Ofta är planeringshorisonten ett år framåt.

Ändå vill vi påstå att den löpande redovisningens värde som ­styr­instrument kräver att du jobbar med budget. Rapporterna hänger annars i luften om du inte har något att jämföra med.

En del företag lägger in förra årets siffror som jämförelse, och det är bättre än ingenting alls, men kan ändå inte mäta sig med en genomtänkt budget.

Resultatbudgeten

Resultatbudgeten är enklast att göra. Den visar periodens resultat på olika nivåer och hur resultatet blir som det blir. I företag med säsongsvariationer är det extra viktigt att du gör resultatbudgeten månad för månad och inte tar en årsbudget och delar i tolv lika stora delar.

Ayla tar fram rapporter varje månad och tittar i första hand på ­resultatet. I januari var förlusten 30 000 kr, i februari var förlusten 40 000 kr och i mars gick företaget med 60 000 kr i förlust. Ayla blir mer och mer skärrad och först i augusti blev det plussiffror i resultat­räkningen. När året är slut ­visar det sig att årsvinsten är riktigt hyfsad.

Nästa år gör Ayla en enkel resultat­budget. Den visar på en förlust på 45 000 kr per månad under de första fyra månaderna och därefter en vinst på 60 000 kr per månad under resten av året. Årsvinsten enligt budgeten blir 300 000 kr.

I slutet av april tittar Ayla på resultat­rapporten och ser att den sammanlagda förlusten hittills under året är 100 000 kr. I stället för att bli skärrad blir hon väldigt uppmuntrad. Budgeten visade ju att förlusten skulle vara 180 000 kr.

Likviditetsbudgeten

En likviditetsbudget visar hur mycket kontanter och bankmedel som finns i företaget om en vecka, en månad eller vid någon annan tidpunkt framåt i tiden.

Likviditetsbudgeten är svårare att göra än resultatbudgeten. De flesta bokföringsprogram har bra rutiner för att göra re­sultat­budget, men det är bara ett fåtal som har rutiner för likviditetsbudget (­kallas ibland cash-flowprognos). I många företag är likviditets­budgeten ­viktigare än resultat­bud­get­en, åtminstone på kort sikt.

 Lisa har en städfirma. I flera månader har företaget gått väldigt bra, och i slutet av september är företagskontot välfyllt. Så hon slår till och ­köper en ­dyr skylift för fönsterputsning och betalar den kontant.

Den 12/10 kommer ”chocken”. Då ska hon ut med momsen för ­sep­tember och det visar sig att pengarna inte räcker på grund av skylift-­köpet.

Med en likviditetsbudget hade ­denna situation aldrig uppstått.

Tekniken för att göra budget

Tekniken är egentligen ganska enkel. Du startar med hur mycket pengar som finns på företagets likvida konton just nu. Sedan ­lägger du till de pengar som kommer in på kontona under en månad framåt och drar ifrån de pengar som går ut från kontona under samma månad. Då får du fram hur mycket pengar som finns kvar om en månad.

Rutinen upprepas månad för månad ett år framåt. Blir saldot under noll för en viss tidpunkt måste du redan i förväg se till att skaffa en kredit som överbryggar likviditetssvackan. Banken blir imponerad om du kommer in och ber att få höja krediten inför en svacka ett halvår längre fram.
Penningströmmarna i likviditetsbudgeten är inte samma sak som intäkterna och kostnaderna i företaget. Här är några exempel på olikheter:

  • När företaget köper en maskin kontant påverkar hela priset lik­viditeten medan kostnaden för året bara blir kanske 20% av utgiften (dvs avskrivningen).
  • När företaget lånar pengar är detta ingen intäkt men däremot en inbetalning som påverkar likviditeten positivt. På motsvar­ande sätt är det med amorteringar på lån. De påverkar likviditeten negativt men är ingen kostnad.
  • Momsen påverkar likviditeten men inte alls resultatet.
  • En försäljning påverkar resultatet redan när fakturan skickas, men likviditeten påverkas inte förrän företaget får betalt.

I vår bok BUDGET kan du läsa mer om budgetarbetet »

Faktorer som påverkar ­likviditetsbudgeten

Här är en tabell som visar hur olika åtgärder i företaget påverkar likviditeten.

Likviditeten förbättrasLikviditeten försämras
VinsterFörluster
Försäljning av inventarierKöp av inventarier
LagerminskningLagerökning
Ökning av långfristiga lånAmortering av långfristiga lån
Egen insättning (enskild firma och HB)Eget uttag (enskild firma och HB)
Nyemission och aktieägartillskott (AB)Utdelning (AB)
Balansbudgeten

Bokföringen med debet och kredit går matematiskt alltid jämnt ut. Summan av debetposterna ska alltid vara lika med summan av kredit­posterna. Detta kan du utnyttja när du kopplar ihop den ­ingående balansen, resultatet, lik­vid­itetsförändringarna och den utgående balansen.

Sedan du har gjort en resultatbudget och en likviditetsbudget för året, kan du med ledning av dessa ställa upp en (budgeterad) balansräkning. Värdet av en sådan balansräkning ligger framför allt i att du kan ta fram budgeterade nyckeltal. Detta är viktigt i företag som styrs genom nyckeltal.

Balansbudgeten är dock inte alls lika viktig att ta fram som likvi­di­tets- och resultatbudgeten.

Finansieringsanalys

För att få en ännu bättre bild av företagets framtida utveckling kan du göra en finansieringsanalys (kallas även kassaflödesanalys) när du ändå håller på med den finansiella budgeten.

En finansieringsanalys visar hur företaget genererar pengar internt och externt och hur pengarna går åt. Eftersom detta inte används så ofta i budgetsammanhang går vi inte närmare in på detta.

Exempel på budget för ett nystartat företag.

Exempel på budget för ett nystartat företag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!