Starta företag / Direktreklam (DR)

Direktreklam (DR)

– postal och digital direktreklam 
Faktagranskad artikel

Första delen av den här artikeln handlar om direktreklam (DR), dvs DR-utskick per post. I andra delen tar vi upp eDR, dvs direktreklam i form av e-post. Artikelns avslutande del innehåller några tips som är användbara vid både postal och digital direktreklam. 

Publicerad: 2021-04-20

Direktreklam per post

Ett direktreklamutskick (DR-utskick) kan bestå av flera delar:

  • ett kuvert
  • en eller flera broschyrer eller kataloger
  • en beställningskupong eventuellt tillsammans med ett svars­kuvert
  • ett brev.
Enkelt att beställa

När du utformar din direktreklam ska du hela tiden tänka på att det ska vara så enkelt som möjligt att svara eller beställa. Särskilt när det gäller direkt­reklam till företag är detta avgörande för svars­frekvensen. En företagare är ofta stressad och för att han ska nappa på ditt erbjudande krävs att det ska vara lätt att svara eller beställa. Det finns mycket du kan göra för att underlätta för beställaren, t ex

  • svarskupong
  • tydligt perforerad (avrivbar) svarskupong eller liknande; bara att be­höva fundera på att leta fram en sax kan vara för mycket för en person som har ont om tid. Dessutom fungerar kupongen som en köpsignal. Förutom kupongen – eller i stället för kupongen – skriver du in en länkadress (URL) om mottagaren hellre vill göra sin beställning på nätet.
  • svarspost med porto-betalt­-ruta
  • ytterligare svarskupong i medföljande katalog eller liknande
  • nödutgångar på kupongen, dvs en möjlighet för kunden att visa in­tresse utan att behöva köpa
  • tydliga uppgifter på kupongen så att kunden inte behöver bläddra så mycket i övrigt material.

Dessa punkter och mycket mer kan du läsa om i särskilda avsnitt längre fram.

Porto betalt

Du bör absolut ha ett svarskuvert eller svarskort där portot är betalt. Detta är inte i första hand för att kunden ska spara portopengar. Du ska göra allt som står i din makt för att göra det enkelt för kunden att svara på din invit. Att kunden måste sätta på ett frimärke för att kunna skicka iväg sitt svar kan vara ett oöverstigligt hinder.

Tydlig länk till erbjudandet

Många gör merparten av sina inköp på nätet i dag. De kan uppleva en papperskupong som krånglig och töntig. Därför bör du definitivt på ett tydligt sätt ange en webbadress som leder till erbjudandet, t ex bjornlunden.se/bokerbjudande.

Frisvar

Frisvar innebär att kunden använder sitt eget kuvert och själv skriver de adress­uppgifter som du har med i din annons eller i ditt reklamutskick. Portot betalar du till posten mot faktura.

Kuvertet

Kuvertet är en viktig del när du skickar direktreklam per post. Det är ju kuvertet som mottagaren ser först. Det är oerhört viktigt att du får mottagaren att öppna kuvertet. Om det aldrig öppnas spelar det ingen roll hur tjusigt och intresseväckande innehållet är.

Här finns det två strategier. Du kan utnyttja kuvertet som bärare av ett budskap som lockar mottagaren till att öppna det. Den andra strategin bygger på att det är bra om kuvertet inte skriker ut att innehållet ”bara” är reklam. I så fall ska kuvertet vara neutralt. Det är svårt att säga vilket alternativ som är mest effektivt.

Nödutgång

Det är alltid bra att ha en eller flera nödutgångar på svarskupongen. På så sätt kan du få in flera adresser i ditt kundregister. Även de mer eller mindre negativa svaren är någon sorts tecken på intresse.

En kupong kan exempelvis innehålla följande alternativ:
1. Ja tack, jag beställer boken.
2. Var snäll och skicka er bok­katalog.
3. Nej tack, inte just nu. Men skicka gärna ett nytt erbjudande senare.
Två och tre är exempel på nödutgångar.

Teaser (retare)

Ibland kan det vara effektivt att annonsera eller skicka ut en teaser några dagar före det egentliga DR-utskicket. Då får du mottagaren att bli inställd på att det kommer något viktigt.

 ”Nästa vecka bör du kolla posten noga!” eller ”Erbjudandet du får om några dagar får du inte missa!”


Direktreklam med e-post (e-DR)

Fördelar jämfört med postal DR

En uppenbar fördel med e-DR jämfört med postal DR (pappers-DR) är att distributionskostnaden är betydligt lägre. Du når betydligt fler för samma pengar (i vart fall om du inte behöver köpa e-postadresserna). Vid mindre utskick kan du använda ditt eget e-postprogram och kostnaden blir då i princip endast din tid. Vid större utskick behöver man antingen ett speciellt program eller så anlitar man ett företag som specialiserat sig på e-postdistribution (t ex Apsis). Detta är förenat med vissa kostnader men långt ifrån kostnaderna för brevporto.

Med e-post kan du blixtsnabbt nå ut till dina kunder och få ögonblicklig respons. Detta utnyttjas av exempelvis rese- och kurs­arrangörer som med kort varsel vill sälja restplatser.

En tredje fördel är naturligtvis den minskade miljöpåverkan. Detta är i första hand bra för miljöns skull men skapar även goodwill för företaget.

Nackdelar jämfört med postal DR

Den största nackdelen med e-DR är att svarsfrekvensen normalt är betydligt lägre än vid postal DR. I det fall du använder adresser från ditt eget kund­register bör du dock väga detta mot den lägre utskicks­kostnaden. Du har alltså ”råd” med en lägre svarsfrekvens. Och du har råd att köra ”repeater” (se nedan) för att öka den totala svarsmängden.

Måste du däremot köpa dina e-postadresser blir förutsättningarna annorlunda. Då kan totalkostnaden till och med bli högre än för postal DR.

Många upplever fortfarande direktreklam med e-post som störande (spam) och säger nej till fortsatta utskick. Det är därför oerhört viktigt att du riktar rätt budskap till rätt målgrupp. Du får inte falla för frestelsen att göra massutskick bara för att du har möjlighet.

Repeat

Mellan 60 och 80% på upprepat utskick

En upprepning av ett direktreklamutskick kallas repeat. En repeat kan göras exakt likadan som det första utskicket eller med något annorlunda innehåll. På en repeat kan du räkna med att få mellan ­60 och 80% av den svarsfrekvens du hade på det första utskicket. En repeat brukar göras några veckor efter det första utskicket.

Tänk dock på att adresser är färsk­vara. Bara några veckor senare kan kvaliteten vara märkbart sämre på grund av adress­ändringar och nedläggning av före­tag. Det gäller både fysiska adresser och e-postadresser.


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!